Kalite Güvencesi


Erzurum Teknik Üniversitesi vizyon, misyon ve stratejik amaçlarını, gerçek manada, ancak nitelikli büyüme ile sağlayabileceğine inanmaktadır. Bu temel felsefe, üniversitenin gerek kuruluşu gerekse eğitim öğretim, Ar-Ge, akademik ve idari yapılanma, fiziki-teknolojik alt ve üst yapı vb. alanlarda günümüze kadar kaydettiği tüm aşamalarında, yönetim anlayışının ana eksenini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Akademik Yöneticiler İstişârî Kurulu, üniversite kalite güvence sisteminin en temel bileşeni olmaya devam edecek; diğer taraftan Üniversite Kalite Komisyonu, kalite güvencesi anlamında kurumsal yapılanma, işleyiş, çıktı kontrolü, olası sorun alanları ve çözüm önerilerinin belirlenmesi vb. hususlarda Rektörlük makamının en önemli danışma ve icra organı olarak faaliyetine devam edecektir.