Üniversitemiz 2021 Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlık Çalışmaları Başladı

Ekleme Tarihi: 20 Ocak 2022

Üniversitemiz 2021 Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlık çalışmalarına, Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla start verildi. Tüm birimlerden toplam 46 temsilcinin yer aldığı çalışma gruplarına;


o YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme süreçleri,
o Türk yükseköğretim sisteminde 2015-2021 yılları arasında kalite güvencesi sisteminin
gelişimi,
o Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile KİDR Kılavuzundaki
güncellemeler, yeni kavramlar, konularına bilgilendirmeler yapıldı.