Kurumsal Akreditasyon (KAP) Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ekleme Tarihi: 26 Mayıs 2023

2023 yılı 5. Kalite Komisyonu toplantısında, Kurumsal Akreditasyon (KAP) kapsamında hazırlanacak olan Kurumsal Akreditasyon Eylem Planına ilişkin birimlerden gelen öneriler değerlendirildi.