Süreçler

Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporları, mevzuata uygun şekilde alt kademe çalışma gruplarının ve raporun oluşturulmasından sorumlu Kalite Komisyonunun çalışmasıyla oluşturulmaktadır.

2018 yılı raporu hazırlanırken planlamaya göre çalışma gruplarınca hazırlanan alt raporlar 12 Mart 2019, 19 Mart 2019 ve 26 Mart 2019 tarihlerinde yapılan toplantılarda rapor haline getirilmiş, 29.03.2019 tarih ve 04/03 sayılı Üniversitemiz Senatosu kararıyla kabul edilmiştir.